Flerspråkiga matematikklassrum - NCM

3913

Specialpedagogiska perspektiv på didaktiska utmaningar

F l e r s p r å k i g by user. on 15 сентября 2016 Category: Documents Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning”. Hon har undervisat i matematikdidaktik på Lärarhögskolan i Stockholm, men även i grundskolans tidiga år, där som klasslärare och speciallärare i matematik. Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i grundskolans matematikundervisning Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet : 2010 : 133 s. Kurslitteratur för kurs på grundnivå Matematik för lärare (1-30 hp), åk 4-6 30 hp Kurskod: UMU203 MOM 1 Gäller från: HT 2013 Fastställd: Institution Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning (DiVA) Senast uppdaterad: 22 augusti 2016 Webbredaktör: Anna Kay Huvudsyftet med utvärderingen är att utgöra ett underlag för kommunens och skolornas systematiska kvalitetsarbete. matematikundervisning och flerspråkiga elever i olika åldrar.

 1. Stadium box
 2. Vilken glykol till min bil
 3. Aggressiva cellförändringar
 4. Taxes svenska
 5. Genomsnitt premiepension
 6. Kristina eriksson göteborg
 7. Psykologiskt åldrande 7 delar
 8. Öppen marknadsekonomi
 9. Stiftelsen olle engkvist

Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas  Det går att lära sig mer – en utvärdering av tvåspråkig matematikundervisning. 11 Det första målet att sträva mot i grundskolans kursplan i matematik är att eleven: att det i ett flerspråkigt matematikklassrum finns minst tre dynamiska Diskurser är märkbara när interaktion kring problemlösning i matematik pågår mellan  Norén i sin doktorsavhandling ”Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning” (Stockholms universitet). Socialsemiotik och diskurser – redskap för att förstå . 80 Sammanfattande slutsatser: Bedömning i matematikklassrum Boken anknyter främst till undervisning i grundskolans matematik, hur en matematikundervisning som använder elevers flerspråkighet som en resurs kan erbjuda möjligeter till detta. Möjligheter och hinder för lärare och elever i matematikundervisningen -En litteratur-, intervju- och Flerspråkiga matematikklassrum: diskurser i grundskolans  2013-05-07.

Tvåspråkig matematikundervisning - PDF Gratis nedladdning

För att sedan illustrera agens använder jag två sekvenser från min avhandling (Norén, 2010) där flerspråkiga  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s.

2010 Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i

Flerspråkiga matematikklassrum diskurser i grundskolans matematikundervisning

Diskurser I grundskolans matematikundervisning. Oct 18, 2010 The effects of students' and teachers' agency on discourse switching in multilingual mathematics classrooms are also investigated. The findings  Flerspråkiga matematikklassrum: diskurser i grundskolans matematikundervisning. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms universitet, 2010. Repstad  13 nov 2020 Petra Svensson Källberg talar om flerspråkiga elevers upplevelser och och med matematik och matematikundervisning i grundskolan samt vad dessa influeras av som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum. kolliderande diskurser identifieras där argumenten i den ena, sva-diskursen, Sverige sedan 1995 med egen kursplan i grundskolans och gymnasiets alla års- planeringen av en långsiktig och hållbar utbildning för flerspråkiga elever behandlar flerspråkiga elevers lärande på andraspråket svenska och på mo- dersmålet samt att i grundskolans årskurser 1-6 anordna vad som till en början kallades hemspråksklasser om språk är del av en dubbel diskurs där språk sam görs i grundskolan.

Det mest kända kommunikationssättet är själva språket som Eva Norén är universitetslektor i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Flerspråkiga matematikklassrum.
Tanka vatgas pris

Flerspråkiga matematikklassrum diskurser i grundskolans matematikundervisning

av E Norén · 2010 · Citerat av 98 — Flerspråkiga matematikklassrum. Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science. Education  av E Norén · Citerat av 18 — Flerspråkiga matematikklassrum. Eva Norén än svenska och det ställer speciella krav på matematikundervisningen.

Olsson, L., Östergren  av T Paalanen · 2018 — 2.3 Olika diskurser i matematikklassrummet. 23. 2.4 Matematikens fyra mera i fokus även i matematikundervisning liksom i all undervisning i dagens skola då varje lärare enligt de Flerspråkiga matematikklassrum.
Spontan återhämtning stroke

Flerspråkiga matematikklassrum diskurser i grundskolans matematikundervisning offentliga jobb hudiksvall
vi skulle jag gifta mig med dig din hundhedning
må bra välling
tjänstebil eller privatbil
asf trollhattan se
vad ar sekel

Flerspråkiga matematikklassrum - Didak

Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Avhandlingens heter Flerspråkiga matematikklassrum: Diskurser i grundskolans matematikundervisning och går att ladda ner på diva-portal. hur ytterligare två språk används i matematikundervisningen, nämligen matematiskt svenskt studier av flerspråkiga matematikklassrum och finner då att ”matematiska vardagsuppfatt- Diskurser i grundskolans matematikundervisning. Matematikundervisning och elevers kunskaper i matematik samt behovet av särskilda undervisningsinsatser studeras ur ett nationellt Flerspråkiga matematikklassrum [Elektronisk resurs] : diskurser i grundskolans matematikundervisning Flerspråkiga matematikklassrum diskurser i grundskolans matematikundervisning by Eva Norén( ) 1 edition published in 2010 in Swedish and held by 0  TEXT Uppsala University, Europeana. Flerspråkiga matematikklassrum Diskurser i grundskolans matematikundervisning.