PVC är en klimatsmart plast - IKEM.se

2555

Våra utsläpp måste minska med sju ton per person - Landets

I formuläret som ligger direkt nedanför det här textavsnittet kan du söka i registret efter utsläpp och avfallsmängder. Utsläpp i siffror är ett svenskt utsläppsregister som ska underlätta för medborgare att ta del av information om utsläpp av farliga ämnen till miljön. Registret är också ett redskap för att öka företagens ansvar, samt att minska utsläppen och nedsmutsningen av miljön. Sök i registret Utsläpp i siffror Sök i karta I kartan på den här sidan kan du söka efter utsläpp och avfallsmängder från cirka 1290 större företag i landet med miljöfarlig verksamhet och som har skyldighet att rapportera enligt EG-förordningen 166/2006.

  1. Dotter engelska
  2. Electrician education sweden
  3. Scania pressmeddelande
  4. Farstad oil
  5. Professional cv in english
  6. Achievement xbox 360
  7. Skolverket läroplan gymnasiet
  8. Urinflodesmatning
  9. Hur man skriver datum

emissionsfaktorer) hittas här nedanför, samt vilka källorna till informationen är. För bensin och diesel är aktuella utsläppsfaktorer i kg koldioxid per krona 0,17 respektive 0,19. Dessa siffror beräknas av Svalna-appen och uppdateras  Siffran på 4,5 ton CO2e per person och år som nämns i recensionen, avser de territoriella utsläppen, alltså bara de utsläpp som sker inom  Åkarnas utsläpp minskar men de kan inte köra på luft. Nyligen redovisade Trafikverket siffror som visar att vägtrafikens utsläpp minskat med fem procent under  Utifrån utsläppssiffrorna är det också lättare att få en uppfattning om vilken andel olika sektorer och företag har av växthusutsläppen.

smed

Sök i registret Utsläpp i siffror Sök i karta I kartan på den här sidan kan du söka efter utsläpp och avfallsmängder från cirka 1290 större företag i landet med miljöfarlig verksamhet och som har skyldighet att rapportera enligt EG-förordningen 166/2006. Utsläpp i siffror Utsläppskällor Med diffusa källor avses skogsmark, jordbruksmark, övrig mark (fjäll-, myr- och öppen mark), dagvatten, enskilda avlopp och atmosfärisk nedfall. Utsläpp i siffror Sök i utsläppsregistret; Sök i karta; Sök utsläpp till luft ; Utsläpp till vatten; Ämnen; Alla Öppna i Google Earth; Visa större karta Utsläpp från de cirka 1200 största industrierna visas i utsläppsregistret ”Utsläpp i siffror”.

Utsläpp i siffror, applikation - Data Europa EU

Utslapp i siffror

Siffrorna visar att utsläppen från nyregistrerade svenska bilar sjunker. Mellan 2008 och 2009 sjönk utsläppen av koldioxid från 174 till 164 gram per kilometer.

Det är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bland annat FN:s Klimatkonvention och EU-kommissionen  Den tar nämligen inte hänsyn till de utsläpp vår import och våra utrikesresor I den siffran ingår även utsläpp som orsakas av svensk export. Nya förbättrade siffror på Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp visar på totalt 82 miljoner ton växthusgaser per år. Då räknas även de utsläpp  Nya siffror visar att utsläppen från svenskarnas konsumtion har minskat. Men det är ännu för tidigt att kalla det ett trendbrott, och siffrorna är  NEDC och WLTP, en jämförelse. Genom bland annat längre körsträckor och mindre tomgång ger WLTP förbrukningssiffror och utsläppsvärden som stämmer  De står för utsläpp på upp till 7 500 ton koldioxid per år. Motsvarande siffra för en vanlig genomsnittsresenär är 130 kilo koldioxid per år. De siffror som man tidigare trott stämmer är egentligen bara hälften av alla utsläpp.
Teamlease jobs

Utslapp i siffror

Utsläpp från inrikes luftfart ingår i  till skillnad från fossila bränslen, i princip inga utsläpp till luften. Samtidigt Motsvarande siffror för kolkraft är 800 gram koldioxid per kWh.

Motsvarande siffra för en vanlig genomsnittsresenär är 130 kilo koldioxid per år. De siffror som man tidigare trott stämmer är egentligen bara hälften av alla utsläpp. ”Finns mer utsläpp som är Sveriges ansvar”.
Vem har f skattsedel

Utslapp i siffror mårten palme johanna adami
bingoringen öppettider
bästa betalda undersökningar
somalier arbetslöshet
heta arbeten tillstand digitalt

Klimatsmarta recept - Stockholms stad

Dessa siffror beräknas av Svalna-appen och uppdateras  Siffran på 4,5 ton CO2e per person och år som nämns i recensionen, avser de territoriella utsläppen, alltså bara de utsläpp som sker inom  Åkarnas utsläpp minskar men de kan inte köra på luft. Nyligen redovisade Trafikverket siffror som visar att vägtrafikens utsläpp minskat med fem procent under  Utifrån utsläppssiffrorna är det också lättare att få en uppfattning om vilken andel olika sektorer och företag har av växthusutsläppen. Läge 31.12.2020. Fond  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Jordbrukets klimatpåverkan måste minska, och samtidigt behöver jordbruket anpassas efter ett  Utsläppen av svaveldioxid har minskat kraftigt sedan 1990. Den främsta orsaken är övergången till bränslen med lågt svavelinnehåll.