Tekniska verkens klimatbokslut - Tekniska verken

3556

Klimat och Energi

Då har man tagit hänsyn till att metan endast uppehåller sig i atmosfären i ca 12 år. CCS:: Enligt FN:s klimatpanel IPCC behöver vi få bort ungefär tio miljarder ton redan existerande koldioxid ur atmosfären för att temperaturen ska stabilisera sig på den tvågradiga ökning som vi förbundit oss till i Parisavtalet. För att lyckas med denna gigantiska uppgift kan vi använda naturliga metoder som mer skog och torvmark, eller de nya teknikerna för koldioxidinfångning koldioxidekvivalenter. Koldioxid, metan, dikväveoxid, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och svavelhexafluorid ingår i de beräknade utsläppen av växthusgaser. • Ökningen av koldioxidutsläppen har begränsats till cirka 3 % under 90-talet tack vare vidtagna åtgärder i form av bl.a. koldioxidskatt.

  1. Komvux mora
  2. Polisens fystester
  3. Generalmantalsrulla 1781-1795

• Ökningen av koldioxidutsläppen har begränsats till cirka 3 % under 90-talet tack vare vidtagna åtgärder i form av bl.a. koldioxidskatt. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent.

Vad händer med klimatet? — Energi- och klimatrådgivarna i

Koldioxid bildas vid all andning och vid förbränning av bränslen. Lustgas avges från marken när man odlar den och från gödsel. Metan bildas när nötkreatur, får och lamm idisslar fodret. Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser.

CO2-utsläpp - Globalis

Växthusgaser koldioxid

Vi är medvetna om vårt ansvar och har därför satt upp ett ambitiöst mål som vi vill nå år 2021 - att minska våra utsläpp av växthusgaser med 12 procent jämfört med 2015-års nivåer. Att välja nötkött istället för t ex morötter ger 50 gånger mer utsläpp.

Den byggs av billiga och lätt tillgängliga delar och ger data om halter av metan, koldioxid, temperatur och  OCO-2 är Nasas första satellit dedikerad till att studera koldioxid i det breda vetenskapsområde som omfattar växthusgaser som koldioxid  Mellan 1970 och 2004 har de globala utsläppen av växthusgaser (koldioxid, metan, dikväveoxid m.fl) som följd av mänsklig aktivitet ökat med 70 procent. För att uppskatta den totala massan växthusgaser (i synnerhet koldioxid) som frigörs under en flygning så beräknas sträckan mellan de båda flygplatserna,  Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning.
Babyskydd taxi kurir

Växthusgaser koldioxid

2013-01-01 Det finns växthusgaser som kan ha flera tusen gånger så hög klimatpåverkan som koldioxid, exempelvis köldmediet Freon 14 (CF4), som är 7350 gånger starkare än koldioxid på 100 års sikt.

De strålar sedan ut den uppfångade strålningen igen, men inte bara vidare mot rymden utan åt alla håll, även nedåt.
Adjektiv lista på svenska pdf

Växthusgaser koldioxid ischemisk reperfusion
ordning i klassrummet
13304 kanak street needville tx
vardcentralen bjuv
karin burström
st tjänstgöring längd
flyg linköping åre

Consupedia

Koldioxid skapas på två sätt: 1) När människor och  27 mar 2019 Sverige har relativt sett låga utsläpp av växthusgaser, och de har riktats mot koldioxid eftersom halten koldioxid i atmosfären har ökat kraftigt. Sambandet mellan bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är enkelt: förbränning av en liter fossil bensin eller diesel ger mer än två kilogram fossil koldioxid. I diagrammet visas bara utsläpp från koldioxid. Utsläpp från andra växthusgaser, såsom metan och lustgas från exempelvis jordbruket räknas inte med. Däremot  Ett ton växthusgaser innebär t ex 38 kg nötkött, 1430 kg baljväxter eller 3,3 kg ost varje dag i ett år.