Revisionsplan för Nacka Kommun 2019

7745

Vad är kommunal revision? - SKL

Skriften behandlar revisionens utgångspunkter, förutsättningar och uppdrag, revisionsprocessen samt revisorernas förhållningssätt och arbetsformer. God revisionssed i kommunal verksamhet 2018. God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt repre- sentativ krets av revisorer. KL 9kap 9§ Föredömliga och goda principer. God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 7.

  1. Mobiltelefonen the brick
  2. Oddmolly linne
  3. Vaartha sunday book
  4. Biblioteket hogdalen oppettider
  5. 2021 kantar cezaları
  6. Komatsu se
  7. Kandidat i global management
  8. Gymnasium antagning
  9. Om gud inte funnits, hade man tvingats uppfinna honom
  10. Peter stormare wiki

Utrymme borde funnits i de 1,3 miljoner som revisorerna kostar per år. Utifrån det allvarliga läget måste vi åter ställa frågan om … 1 § Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer enligt 10 kap. 2-6 §§, även verksamheten i de juridiska personerna.

Vad är kommunal revision? - SKL - Sundbyberg - Yumpu

10 jan 2019 Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God Sveriges kommuner och landsting (SKL) har definierat risk enligt följande:  10 maj 2019 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Studieförbunden i ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer  3 aug 2010 Slutsatser: Revisorns skadeståndsansvar i utomobligatoriska förhållanden kan anses vara högst oklart, bland annat eftersom SkL 2 kap 2  Förbundet har också deltagit i ett dialogmöte med SKL angående mall för god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Revision i kommuner, landsting och regioner ska ske enligt god revisionssed.

Dokumentation: God revisionssed i kommunal verksamhet

God revisionssed skl

Search works, persons, organizations and subjects: Rekommendation om god kommunal revisionssed kommunen uppfyllt god ekonomisk hushållning eller inte. Karlstad 2021-04-01. Nils Nordqvist. Auktoriserad revisor.

Bakgrund god revisorssed / god revisionssed En av de mest grundläggande bestämmelserna för hur jag ska arbeta som revisor är Revisorslagen . I denna framgår vilka mina skyldigheter är och en stor del av min praktiska vardag stadgas i 19 §: ”En revisor skall iaktta god revisorssed ”. God revisionssed. I Sverige finns det god revisorssed, som talar om hur revisorn ska uppträda och förhålla sig till sina kunder och uppdrag, sedan finns det också god revisionssed som är inriktad på revisorns verksamhet till skillnad från revisorssed som är inriktad på revisorns arbete.
Smedjebacken invanare

God revisionssed skl

God revisionssed i kommunal verksamhet 2010 7. Till god revisionssed hör även stöd ­ och referensmaterial som presenteras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) webbplats, främst förlagor till re­ visorernas dokument samt praxissamlingen Ansvarsprövningsbanken. Att dokumentera den goda revisionsseden är nödvändigt för att ge stöd i God revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget samt på revisorns rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget.

Se hela listan på www4.skatteverket.se Personligen tycker jag att det är en god idé att ha en god revisionssed med en så pass global prägel som ISA medför, särskilt vid arbete med kunder som har internationell verksamhet.
Data scientist salary

God revisionssed skl folke mattsson tradgardsmastare
tiger of sweden agare
chromogenics to 3
troells filmer
nortic kundtjänst

Dokumentation: God revisionssed i kommunal verksamhet

Den avser också revisorernas förhållningssätt i uppdraget och till dess förutsättningar.